Jurij Viditsch, 1624

Za župana so ga izvolili leta 1624. Celoletno županso plačo, 50 goldinarjev, je prejel junija 1625 za nazaj, kot je bilo takrat v navadi.  Župan je znova postal leta 1630.