Kristof Otto, 1634

Županoval je v letih 1634, 1635, 1636, 1637, 1641, 1642 in 1643.