Ljudevit Schonleben, 1648

Rojen je bil leta 1590 v Nemčiji. V Ljubljano je prišel kot mizarski pomočnik. Tu se je poročil in bil 1618. leta sprejet med meščane. Mizarsko delavnico je imel najprej v Florijanski ulici, potem na trgu Sv. Jakoba (danasnjem Levstikovem trgu).

V mestnem svetu je bil zelo spoštovan. Zunanji svetnik je postal leta 1634 in leto zatem je bil že v notranjem svetu. Bil je tudi višji mestni blagajnik, sodnik in župan v letih 1648, 1652, 1653 in 1654.

Od leta 1646 do smrti je poveljeval meščanski straži in je sprejel cesarja Leopolda VI. ob prihodu v Ljubljano leta 1660 na čelu 600 oboroženih meščanov.

V rokopisu je zapustil kroniko Ljubljane in letopis Vojvodine Kranjske.