Marko Wiz, 1640

Po očetu je podedoval krčmo v Križevniski ulici. Imel pa je tudi dobre trgovske zveze z Benečani.

V Ljubljani je kupil mlin in travnik. Pri mlinu je dal sezidati t. i. Glinški dvorec.

Februarja 1637 je meščanskemu špitalu plačal 500 goldinarjev za zveličanje duš svojih prednikov in potomcev.

Podžupan je postal po smrti Gregorja Khunstla. To delo je opravljal do julija 1640, ko je bil prvič izvoljen za župana. Županoval je še v letih 1644, 1645 in 1646.