Mihael Preiss, 1605

Prvič je omenjen leta 1594. Vodil je gostilno na Bregu in bil tudi špitalski mojster.

Župan je postal leta 1605 in ostal še naslednje leto. Leta 1612 mu je magistrat zagrozil s kaznijo 100 zlatih dukatov, če v 14 dneh ne plača računov v meščanskem špitalu in drugih javnih ustanovah, s katerimi je imel opraviti. 1621 so ga kljub temu ponovno izvolili za župana.