Anton Fran Wagner, 1775

Doma je bil iz dunajskega Novega mesta. Kot lekarnarski pomočnik je v Ljubljani je kupil lekarnarsko pravico. Marca 1754 je dobil meščansko pravico. Leta 1763 je bil sprejet v zunanji svet in postavljen za nižjega blagajnika, kasneje, leta 1774, je postal mestni sodnik in župan. Županoval je do maja 1782, ko je umrl star 70 let.