Anton Raab, 1738

Za župana je bil izvoljen v letih 1738 in 1739, umrl pa je marca 1740.