Florijan V. Grafflieiden, 1720

Prvič je bil za župana izvoljen leta 1720, nato še v letih 1721, 1722, 1729, 1730 in 1731.