Janez Friderik Egger, 1782

Rojen je bil okoli leta 1735 na Saškem ali v okolici. V Ljubljani se je 1765 poročil z vdovo po tiskarju in prevzel njegovo tiskarno. Razširil jo je in delal za lastno založbo ter za druge knjigotržce na Kranjskem. Pridobil je celo pravico do izdajanja šolskih knjig za Kranjsko. Tiskal je pomembnejša dela Marka Pohlina, Valentina Vodnika, Antona Tomaža Linharta, prvi slovenski literarni almanah Pisanice, prvi slovenski časnik Lublanske novice, itd.

V zunanji svet je bil izvoljen leta 1777, julija 1782 pa za župana, kar je ostal do septembra 1785.