Janez Kristof Pucher pl. Puechenthall, 1710

Ni znano, od kod je prišel. V Ljubljani se je naselil v hiši ob današnjem Kongresnem trgu. Sprva naj bi bil kramar, a se je kmalu povzpel in pridobil veliko bogastvo. Meščanstvo je kupil leta 1663.

Leta 1682 je postal notranji svetnik in potem mestni sodnik. Leta 1699 je dobil plemstvo. Leta 1704 je deloval kot mestni stotnik na trgu. Župan pa je postal leta 1710 in še enkrat leta 1711. Umrl je marca 1721 star 91 let.