Josip Pototschnig, 1786

Rojen je bil februarja 1753 v Kropi kot sin fužinarja. Hodil je na jezuitsko gimnazijo v Ljubljani, nato je študiral pravo na Dunaju, kjer je doktoriral junija 1778. V Ljubljani je odprl odvetniško pisarno.

Aprila 1782 je dobil meščansko pravico, kmalu zatem je bil sprejet v notranji svet. Po temeljiti reorganizaciji ljubljanskega magistrata je bil izvoljen za župana in potrjen od cesarja 22. septembra 1785. Župan je ostal do junija 1787. Bil je cenjen pri oblasteh in meščanstvu kot dober organizator ter zaveden Slovenec. Kasneje je odšel v Celovec za svetnika pri apelacijskem in kriminalnem višjem sodišču. Zaslovel je tudi kot pravnik in si z uspešnostjo pridobil plemstvo. Deloval je v Trstu (kjer so ga sprejeli med patricije), Gorici, Benetkah in na Dunaju. Umrl je avgusta 1808 v Šmartnem pod Šmartno goro.