Matevž Fran Beer, 1751

V Ljubljano je prišel iz Braslovč in meščansko pravico je pridobil marca 1728. Trgoval je z raznovrstnim blagom (oljem, svincem, železom, žeblji, žico, pisarniškimi potrebščinami, pergamentom, platnom, usnjem itd.) in postal eden najuglednejših trgovcev v Ljubljani.

Ukvarjal se je tudi s posojanjem denarja. Njegov dolžnik je bil tudi kipar Francesco Robba. Dolgoval mu je 1800 goldinarjev, zaradi česar je Beer Robbu zasegel hišo. Toda sčasoma je tudi sam Beer zapadel v dolgove.

Julija 1749 je bil prvič izvoljen za župana in znova 1750, 1751 ter še v letih 1752, 1755, 1757 in 1760. Tako je neprekinjeno vladal do svoje smrti leta 1762.