Matija Bertolloti, 1770

Po rodu je bil s Koroške in po poklicu trgovec. V Ljubljani so mu podelili meščansko pravico marca 1752, potem ko si je kupil trgovske pravice. Hišo je imel na Mestnem trgu in v njej verjetno prodajalno. 1763 je bil sprejet v zunanji svet in kot zunanji svetnik izvoljen za župana Ljubljane julija 1768. Triletno županovanje se mu je izteklo sredi leta 1771, a je nato ostal še v mestnem svetu. Sej mestnega sveta se je udeleževal redko, veliko pa se je pravdal.

Leta 1774 so ga znova izvolili za župana, a je odklonil, ker je bil prezaposlen s svojo tovarno volnenih nogavic v Višnji gori.