Anton baron Codelli, 1812

Trgovska robina Codellijev je v slovenske dežele prišla okoli leta 1535 in bila leta 1654 povišana med plemiče. Anton Codelli sodi med člane ljubljanske veje.

Končal je pravo. Kot glavar je služboval v Gorici od 1806 do 1809, ko se je pred Francozi umaknil v Ljubljano, kjer je postal župan maja 1812. Bil je vdan oblasti, a se je vselej potegoval za meščane. Župan je ostal do oktobra 1813, ko so ga imenovali za intendanta Kranjske, 1814 pa je postal okrožni glavar v Postojni, kjer je ostal do leta 1831. Umrl je v Kamniku leta 1832 star 79 let.