Anton Laschan, 1874

Je razmeroma dolgo vodil mestno upravo, a o njem ni nič zapisanega; le to, da je postal župan Ljubljane leta 1874.