Janez Fischer, 1847

Župan naj bi postal leta 1847 in ostal štiri leta.