Janez Nepomuk Hradeczky, 1820

Rojen je bil v Ljubljani leta 1775.  Po končanem študiju filozofije v Gradcu je od 1792 do 1820 služboval kot državni uradnik. Bil je oskrbnik na državnih posestvih okoli Ljubljane: Fužinah, Turnu, Bistri in Loki. Leta 1820 je bil imenovan za župana, kar je ostal do svoje smrti. Županoval je 26 let.

Dejaven je bil tudi v javnem življenju; deloval je kot zastopnik mest v stanovanjskem deželnem odboru, sodeloval pri Kranjski kmetijski družbi, muzeju, zgodovinskem društvu in drugod. Bil je soustanovitelji Ljubljanske hranilnice. Umrl je julija 1846.