Janez Nepomuk Rosmann, 1814

Rojen je bil leta 1774 v Ljubljani. Študij je dokončal na Dunaju in bil 1801 promoviran za doktorja prava. Vrnil se je v Ljubljano in začel službo pri deželni vladi kot odvetnik. Leta 1809 je postal ljubljanski častni meščan, adjunkt v provizorni komisiji za upravo mesta, tretji pristav ljubljanske merije, nadomestni sodnik itd. Oktobra 1813 so ga imenovali za provizoričnega maira do julija 1814, ko so odpravili merije. Tedaj je ponovno prevzel "provizorično" županstvo, čeprav je ze hotel odstopiti, ker je bilo delo neplačano.

Obdržal ga je stiri leta in pol, ko sta mesto in z njim magistrat doživela vrsto sprememb. Marca 1819 je bil kot ljubljanski župan izvoljen za zastopnika mest v novem deželnem zboru. Leta 1827 je bil imenovan za apelacijskega svetnika v Celovcu, kjer je ostal do smrti. Umrl je leta 1837.