Matija Burger, 1851

Za župana so ga izvolili 27. marca 1851, ko je začela veljati provizorična uredba, s katero so postavili temelje novi mestni avtonomiji. Prebivalce so razdelili v tri razrede po višini neposrednega davka. V prvi razred so sodili tisti, ki so plačevali letno nad 80 goldinarjev davka, v drugo davkoplačevalci z davkom od 8 do 80 goldinarjev in v tretjo tisti, ki so plačevali manj kot 8 goldinarjev. Ti so soglasno izvolili za župana Mihaela Ambroža, a njega cesar ni želel potrditi. Potrdil pa je Burgerja, ki je tako vladal deset let.