Peter Grasselli, 1882

Rojen je bil v Kranju junija 1841. Gimnazijo je končal v Ljubljani in pravo na Dunaju. Po vrnitvi se je vključil v v politiko se je vključil z vstopom v društvo Slovenija. Opravljal je različne funkcije: bil je tudi kririk, prevajalec in borec za slovensko gledališče pri Dramskem društvu, ki mu je nekaj let predsedoval in celo nastopal kot glavni igralec v Ljubljanski čitalnici. Izdajal in urejal je tednik Triglav, kasneje Slovenski narod, deloval je pri Slovenski matici in načeloval Rdečemu križu. Cenili so ga tudi kot finančnega izvedenca.

Župan je postal leta 1882, ko je slovenska stranka slavila zmago na volitvah, in ostal do 1896. Potem je prevzel vodstvo mestne užitnine, ki jo je vzorno vodil do smrti leta 1933.