Čas NOB

V času NOB je Ljubljana priznala samo oblast Osvobodilne fronte, ki so jo predstavljali njeni sekretarji:

  • Boris Kraigher
  • Vladimir Krivic
  • Ada Krivic
  • Franc Kimovec
  • Ivo Svetina