Danica Simšič, 2002

Danica Simšič se je rodila 22. februarja 1955 v Ljubljani. Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Kamniku, nato pa je vpisala študij Slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Že med študijem je honorarno delala na Radiu Slovenija in nato še na Televiziji Slovenija. Najprej kot napovedovalka in bralka informativnih oddaj, potem pa kot novinarka, redaktorica in urednica lokalnih oddaj na TV Slovenija. Kasneje pa je bila večletna voditeljica in urednica osrednje informativne oddaje na nacionalni televiziji, TV Dnevnika.

Ves čas novinarskega dela na slovenskem nacionalnem radiu in televiziji je posebno pozornost namenjala socialni politiki, vzgoji in izobraževanju ter znanstveno-raziskovalnem področju.

Leta 1992 je bila izvoljena za poslanko v prvi Državni zbor Republike Slovenije. V tem mandatu je bila članica naslednjih delovnih teles:

  • predsednica Komisije za vprašanja invalidov,
  • podpredsednica Komisija za žensko politiko,
  • Mandatno-imunitetna komisija (do 6. oktobra 1994),
  • Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (od 24. novembra 1994),
  • Komisija za narodni skupnosti,
  • Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
  • Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko,
  • Odbor za spremljanje uresničevanja Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije in
  • Preiskovalna komisija o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti.

Na lokalnih volitvah 2002 v nedeljo, 1. decembra 2002, je bila Danica Simšič s kar 71.990 glasovi (55,40 %) v drugem krogu izvoljena za županjo Mestne občine Ljubljana in bila županja prestolnice Slovenije do konca novembra 2006.