Dimitrij Rupel, 1995

Dimitrij Rupel se je rodil 7. aprila 1946 v Ljubljani, kjer je leta 1970 diplomiral iz primerjalne književnosti in sociologije na Filozofski fakulteti, leta 1976 pa je doktoriral iz sociologije na Univerzi Brandies v Walthamu (Massachusetts).

Leta 1970 se je zaposlil na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, od 1986 kot izredni in od leta 1992 kot redni profesor. Sodeloval je v uredništvih več revij; 1968 do 1969 je bil odgovorni urednik Tribune, 1970 do 1971 Problemov in 1984 do 1987 Nova revija.

Dimitrij Rupel piše slogovno inovativne družbeno kritične novele: Bele sobe (1970) in romane: Tajnik šeste internacionale (1971), Peto nadstropje trinadstropne hiše (v soavtorstvu z M. Dolencem 1975), Hi kvadrat (1975), Družinska zveza (1977), Maks (1983), Povabljeni, pozabljeni (1985), Levji delež (1989). Napisal je tudi drame: Mrzli viharji jezne domačije (1977), Job (1982), Pošljite za naslovnikom (1982) ter televizijske in radijske igre: Manj strašna noč (nadaljevanka, 1981), Sanje starega murna (1982). napisal je tudi scenarij za film Oxygen (1971, režija M. Klopčič. Uredil je tudi več zbornikov in Dnevnik 1951-1952 E. Kocbeka (1986). Kot angažiran pisatelj, publicist, in urednik se je zavzemal za avtonomijo kulture in umetnosti, njuno neodvisnost od ideologij in političnih intervencij; zlasti v osemdesetih letih 20. stoletja pa za večjo samostojnost Slovencev v Jugoslaviji oziroma za samostojno Slovenijo.

Leta 1989 je bil med ustanovitelji stranke SDZ (Slovenska demokratična zveza) in predsednik njenega izvršilnega telesa. Od maj 1990 do maja 1992 je bil tudi prvi zunanji minister samostojne Republike Slovenije.

Leta 1992 je bil izvoljen v prvi državni zbor Republike Slovenije in bil v tem mandatu član naslednjih delovnih teles:

• Odbor za kulturo, šolstvo in šport (predsednik; do 23. aprila 1995),
• Odbor za mednarodne odnose (do 2. junija 1995) in
• Odbor za znanost, tehnologijo in razvoj (do 2. junija 1995).

Dr. Dimitrij Rupel je decembra 1994 postal prvi ljubljanski župan izvoljen na neposrednih volitvah, županovanje slovenski prestolnici je predčasno prekinil, ker je postal veleposlanik Slovenije v Združenih državah Amerike.