Dinko Puc, 1928

Rojen je bil v Ljubljani, pravo pa je študiral v Gradcu in na Dunaju. Bil je vnet zagovornik "narodnega in političnega ujedinjenja".

V občinski svet je bil izvoljen 1921. leta, kralj pa ga je kot župana potrdil leta 1928. Mesto je vodil sedem let, nato pa je bil imenovan za bana Dravske banovine in bil na lastno prošnjo razrešen 1935. leta.