Fran Albreht, 1945

Izvira iz Kamnika, kjer je bil rojen 1889. leta. V Ljubljani je študiral slavistiko in deloval kot pesnik, pisatelj, prevajalec, kritik in urednik.

Leta 1945 je postal predsednik Mestnega narodnoosvobodilnega odbora in 1946 predsednik Mestnega ljudskega odbora, kar je ostal do upokojitve.

Leta 1960 je za svoj opus prejel Prešernovo nagrado. Umrl je 1963 v Ljubljani.