Heli Modic, 1953

Rojen je bil leta 1906. Diplomiral in doktoriral je iz prava in imel samostojno odvetniško pisarno do vojne, ko je bil zajet in v nemškem ujetništvu. Nato se je priključil NOV.

Po vojni je bil podpredsednik Vrhovnega sodišča LRS, minister za pravosodje, podpredsednik Ljudske skupščine LRS, ljubljanski župan in dekan pravno-ekonomske fakultete ter ravnatelj VŠPU. Kot zaslužni profesor Ljubljanske univerze je umrl 1985. leta.