Ljudevit Perič, 1921

Leta 1921 je bil za župana izvoljen Anton Pesek, Ljudevit Perič pa za podžupana. Ministrstvo za notranje zadeve je razveljavilo Peskov mandat, kakor mandate vseh, ki so kandidirali na listi delavsko-kmetske-republikanske stranke. Ker ni bilo nobenega drugega kandidata, ki bi prevzel funkcijo, je bil za župana potrjen dr. Perič.