Marijan Dermastja, 1954

Rojen je bil 1911. leta v Ljubljani. Diplomiral in doktoriral je na ljubljanski Pravni fakulteti, kjer je že kot študent deloval v naprednem gibanju in 1930 postal član KPJ.

Med vojno je bil partizan, komandant. Po vojni je poleg vodenja Mestnega sveta opravljal še številne druge pomembne funkcije (direktor Državnega zavarovalnega zavoda v Beogradu, generalni guverner Narodne banke FLRJ ipd.). Umrl je leta 1971.