Marjan Rožič, 1978

Rojen je bil 1932 v Ribčevem lazu v Bohinju. Doktoriral je iz političnih znanosti. Bil je aktiven v mladinski organizaciji, sindikatih delavcev in Zvezi komunistov. V Skupščini Jugoslavije je bil poslanec, kasneje delegat in eno leto celo njen predsednik.

Štiri leta je bil predsednik Skupščine mesta Ljubljana. Ker se je zavedal pomena turistične ponudbe je aktivno spodbujal razvoj tega področja.