Matija Maležič, 1948

Rojen je bil 1916. leta v Ribnici. Končal je sednjo tehniško šolo in dobil službo v Dravski banovini. 1941. leta je odšel v partizane.

Leta 1948 so ga izvolili za ljubljanskega župana, a se je funkciji upiral. Pojasnjeval je, da nima tovrstnih vodstvenih izkušenj. Kljub temu je županoval do leta 1951. Kasneje je bil poslanec Republiške in Zvezne skupščine.