Miha Košak, 1967

Diplomiran inženir metalurgije Miha Košak je bil rojen 1932. leta v Ljubljani. Prvo službo je dobil v rudniku svinca in topilnici Mežica.

Kot podpredsednik Gospodarske zbornice v Mariboru je v politiko zašel 1962. leta. Kasneje je bil premeščen na CK v Ljubljano, kjer so ga 1967 prvič izvolili za predsednika Mestnega sveta. Pod njegovim vodstvom je mesto izbojevalo bitko za sprejem zakona o mestu kot posebni družbeno-politični skupnosti.

Drugič pa je bil izvoljen že kot predsednik Mestne skupščine. Proti koncu mandata je postal direktor Saturnusa in se upokojil kot direktor Ljubljanske energetike.