Nuša Kerševan, 1986

Rojena je bila leta 1930 v Renčah pri Novi Gorici. Leta 1934 se je so skupaj s starši kot ekonomski imigranti iz Italije prišli v Ljubljano, kjer je 1948. leta maturirala. Študij je nadaljevala v Beogradu in leta 1950 diplomirala iz zunanje trgovine.

Sodelovala je v mladinskih delovnih akcijah in bila politično aktivna. Eno leto je bila celo predsednica Skupščine SFRJ. Za predsednico Skupščine mesta Ljubljana je bila izvoljena dvakrat, leta 1986 in 1988.