Tina Tomlje, 1982

Rojena je bila v Ljubljani 1935. leta in je diplomirana pravnica. Kot direktorica Zavoda za napredek gospodinjstva je ustanovo vodila 13 let.

Aktivno je sodelovala v politiki in bila tudi republiška in zvezna poslnka v Skupščini SFRJ. Mesto Ljubljana je vodila štiri leta v času, ko je bila občinska oblast razdrobljena, kar je zahtevalo veliko sporazumevanja in usklajevanja. V tem času je storila vse, da v mestu ni bilo potrebno uvesti živilskih kart.