Tone Kovič, 1973

Leta 1931 je bil rojen v Ljubljani, kjer je 1960. zaključil metalurško fakulteto. Prvo zaposlitev je dobil v Litostroju.

Leta 1965 je bil izvoljen za poslanca v Gospodarski zbor Republiške skupščine. Leta 1974 je bil izvoljen za predsednika Skupščine mesta Ljubljana. V tem času je bil tudi predsednik Konference mest Jugoslavije in predsednik mednarodnega odbora Konference. V času njegovega predsedovanja se je v Ljubljani pričel obsežen program stanovanjske gradnje.

Po mandatu je bil izvoljen za člana Izvršnega sveta RS, bil je republiški sekretar za industrijo in predstavnik Gospodarske zbornice Jugoslavije v Stockholmu.