Vladimir Ravnihar, 1935

1871. leta je bil rojen v Ljubljani. Študiral je pravo in se vključil v narodnoobrambno delo. Posebej zavzet je bil pri razvoju sokolstva. Politično je deloval v dunajskem parlamentu in kranjskem deželnem zboru. Po prvi svetovni vojni je vstopil v Narodno vlado in 17 let načeloval Glasbeni matici v Ljubljani.

Predsednik mestne občine je bil le nekaj mesecev, saj je decembra 1935 prisegel že nov občinski svet.