1. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Zaključen: 30. 1. 2018

Datum objave: 30. 9. 2017
Rok za prijavo: 30. 1. 2018

Predmet razpisa je oddaja 30 namenskih najemnih stanovanj za mlade na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika. 

Skladno s Pravilnikom o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj mladim so pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, naslednji:

  • da je star med 18. in 29 letom,
  • da je državljan Republike Slovenije,
  • da ima stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana,
  • da ima minimalno 6 let stalnega ali začasnega bivanja v Mestni občini Ljubljana,
  • da prejema vsaj minimalni mesečni dohodek v višini 76 % minimalne neto plače v Republiki Sloveniji,
  • da prosilec in ožji družinski člani, ki skupaj z njim kandidirajo na javnem razpisu, ne smejo presegati dohodkovnega in premoženjskega cenzusa, ki je predpisan za udeležence po veljavnem pravilniku, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem,
  • da izpolnjuje druge pogoje, opredeljene v javnem razpisu.

Razpisne datoteke