3. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Zaključen: 13. 10. 2022

Datum objave: 13. 9. 2022
Rok za prijavo: 13. 10. 2022

Dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim v MOL, ki so na dan objave javnega razpisa stari med 18. in 29. letom in šele vstopajo na trg dela ter so finančno šibki, pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja pa potrebujejo pogoje za oblikovanje lastne družine in posledično zagotovitev kar najbolj stimulativnih pogojev za delo in bivanje v MOL.

Razpisne datoteke