3. razpis za delovanje v skupini za nudenje psihosocialne pomoči socialno izključenim osebam v vsakdanjem življenju in prizadetim ob naravnih in drugih nesrečah

Zaključen: 15. 10. 2018

Datum objave: 19. 9. 2018
Rok za prijavo: 15. 10. 2018

Rdeči kriz Slovenije - Območno združenje Ljubljana objavlja razpis za delovanje v skupini prostovoljcev za nudenje psihosocialne pomoči prebivalcem ob nesrečah in ljudem, ki prejemajo humanitarno pomoč Rdečega kriza in potrebujejo podporo pri reševanju vsakdanjih stisk.

Razpisne datoteke