5. odprti javni razpis za dodelitev namenskih najemnih oskrbovanih stanovanj v najem

Zaključen: 31. 12. 2021

Datum objave: 16. 3. 2020
Rok za prijavo: 31. 12. 2021

Predmet razpisa so namenska najemna stanovanja - oskrbovana stanovanja v lasti JSS MOL in MOL, ki se bodo do prenehanja razpisa v bodoče sprostila in/ali postala vseljiva na lokacijah v Trnovem na Devinski ulici 1b in 1c, v Murglah na Mokriški ulici 16b in 16c, v Šiški na Draveljski ulici 42 in morebitna kasneje pridobljena oskrbovana stanovanja.

13. 11. 2020
Prednostna lista odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 11. 2020.

13. 2. 2021
Prednostna lista odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 2. 2021.

22. 3. 2021
Dohodkovni cenzus za 2020

13. 5. 2021
Prednostna lista odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 5. 2021.

13. 11. 2021
Prednostna lista odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 11. 2021.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa