5. odprti javni razpis za dodelitev namenskih najemnih oskrbovanih stanovanj v najem

Zaključen: 31. 12. 2022

Datum objave: 16. 3. 2020
Rok za prijavo: 31. 12. 2022

Predmet razpisa so namenska najemna - oskrbovana stanovanja v lasti JSS MOL in MOL, ki so namenjena prosilcem s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana, starim nad 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojnost bivanja ob organizirani pomoči.

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je dne 8. 6. 2022 na redni seji sprejel sklep, da se v razpisnih pogojih 5. odprtega javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem črta spodnja meja dohodkovnega cenzusa.

Datum objave: 11. 11. 2022
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 11. 11. 2022.

Datum objave: 13. 2. 2023
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 2. 2023.

Datum objave: 15. 5. 2023
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 15. 5. 2023.

Datum objave: 16. 8. 2023
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 16. 8. 2023.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa