Člani/članice Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 4. 12. 2010

Datum objave: 26. 11. 2010
Rok za prijavo: 4. 12. 2010

Javni razpis za imenovanje 7 - članskega Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana.

Kandidat za člana nadzornega odbora mora izpolnjevati poleg zakonskih še naslednje pogoje:

- najmanj VII. stopnja izobrazbe,
- najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno – računovodskem področju,
- ne sme biti v zakonski zvezi ali ožjem sorodstvu s člani mestnega sveta, županom, podžupanom ali direktorjem mestne uprave.

Prednost imajo kandidati z nazivom pooblaščeni revizor po zakonu.

Član nadzornega odbora ne more biti član mestnega sveta, župan, podžupan, član sveta ožjega dela MOL, direktor mestne uprave, delavec mestne uprave ter član poslovodstva organizacije, ki je uporabnik proračunskih sredstev.

Mandat člana nadzornega odbora je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

 

Razpisne datoteke