Direktor / direktorica javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

Zaključen: 4. 12. 2010

Datum objave: 26. 11. 2010
Rok za prijavo: 4. 12. 2010

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri,
- strokovno pozna področje dela gledališča,
- ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
- aktivno obvlada slovenski jezik,
- aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.

Kandidat mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja gledališča za mandatno obdobje petih let.


 

Razpisne datoteke