Direktor / direktorica javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko

Zaključen: 5. 3. 2022

Datum objave: 23. 2. 2022
Rok za prijavo: 5. 3. 2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja MS MOL razpisuje na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) ter 9. in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko (Uradni list RS, št. 73/04 in 105/08) prosto delovno mesto.

Razpisne datoteke