Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 12. 3. 2011

Datum objave: 25. 2. 2011
Rok za prijavo: 12. 3. 2011

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice JSS MOL.

Za direktorja se lahko imenuje osebo, ki je popolnoma poslovno sposobna in izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
  • ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
  • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna,
  • ima organizacijske sposobnosti ter
  • zna vsaj en svetovni jezik.

Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let.
 

 

Razpisne datoteke