Direktor javnega zavoda Kinodvor

Zaključen: 1. 12. 2023

Datum objave: 21. 11. 2023
Rok za prijavo: 1. 12. 2023

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja MS MOL razpisuje prosto delovno mesto: Direktor JZ Kinodvor.

 

Razpisne datoteke