Direktor javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana

Zaključen: 25. 1. 2024

Datum objave: 15. 1. 2024
Rok za prijavo: 25. 1. 2024

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja MS MOL razpisuje prosto delovno mesto.

Razpisne datoteke