Direktor/direktorica Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA

Zaključen: 9. 5. 2022

Datum objave: 25. 4. 2022
Rok za prijavo: 9. 5. 2022

Svet javnega zavoda Šport Ljubljana razpisuje na podlagi 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 14., 16. in 19. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA (Ur. l. RS, št. 72/19) in 26. ter 27. člena Statuta Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA prosto delovno mesto.

Razpisne datoteke