Direktorja / direktorice javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana

Zaključen: 5. 12. 2019

Datum objave: 25. 11. 2019
Rok za prijavo: 5. 12. 2019

MOL, Mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto.

Razpisne datoteke