Dobava in montaža cilindričnih vložkov, kljuk, ključavnic in izvajanje drugih ključavničarskih del v stanovanjih v lasti JSS MOL oz. MOL

Zaključen: 19. 5. 2014 , odpiranje prijav: 19. 5. 2014

Datum objave: 8. 5. 2014
Rok za prijavo: 19. 5. 2014
Odpiranje prijav: 19. 5. 2014

Dobava in montaža cilindričnih vložkov, kljuk, ključavnic in izvajanje drugih ključavničarskih del v stanovanjih v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana oziroma Mestne občine Ljubljana.

Zadnji rok za vprašanja je četrtek, 15. maj 2014, do 14.00 ure.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 19. maj 2014, do 10.30 ure.

Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 19. maj 2014, ob 11.00 uri v sejni sobi JS MOL. Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV1001/2014

Objava na Portalu javnih naročil je na naslednji povezavi.