Dobava in montaža stavbnega pohištva v stanovanjih, ki so v lasti JSS MOL ali MOL

Zaključen: 19. 2. 2018 , odpiranje prijav: 19. 2. 2018

Datum objave: 7. 2. 2018
Rok za prijavo: 19. 2. 2018 do 9:00 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 19. 2. 2018 ob 10:00 uri v sejni sobi, 3. nadstropje, Zarnikova 3, Ljubljana

JSS MOL na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 14.2.2018 do 12:00 ure.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN000716/2018-W01.

Razpisne datoteke