Energetska sanacija večstanovanjske stavbe na naslovu Topniška 58, Ljubljana

Zaključen: 14. 12. 2018 , odpiranje prijav: 14. 12. 2018

Datum objave: 4. 12. 2018
Rok za prijavo: 14. 12. 2018 do 10:00 ure na https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5821
Odpiranje prijav: 14. 12. 2018 ob 10:05 uri na https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5821

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo energetske sanacije večstanovanjske stavbe na naslovu Topniška 58, Ljubljana, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 10.12.2018 do 13:00 ure

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN008308/2018-W01

Razpisne datoteke